Was Polaris metallic offered on '67?

Printable View